Werkgevers

Bouwhuis Re-integratiediensten bemiddelt mensen met een relatieve afstand tot de arbeidsmarkt, waaronder mensen met een SW status, Wajong, WWB en statushouders. Wij durven rustig te stellen dat wij hierin succesvol zijn. Door ons re-integratiebedrijf samen te laten werken met ons uitzendbureau is een unieke combinatie ontstaan. Wij spreken de taal van de ondernemers en weten wat er zich op de werkvloer afspeelt. Hierdoor kunnen wij u de juiste mensen leveren; via ons re-integratiebedrijf of via ons uitzendbureau.

Outplacement

Als werkgever kunt u worden geconfronteerd met werknemers die boventallig worden door bijvoorbeeld tegenvallende bedrijfsresultaten of arbeidsongeschiktheid. Bouwhuis kan u dan van dienst zijn met een outplacementtraject. Bouwhuis gaat in overleg met u en uw werknemer op zoek naar een andere werkgever. Dit voorkomt het oplopen van kosten, voortvloeiende uit bijvoorbeeld een langdurige loondoorbetaling.

Jobcoaching

Bouwhuis Re-integratiediensten bemiddelt mensen met een relatieve afstand tot de arbeidsmarkt naar betaald werk. Hieronder verstaan wij o.a. mensen met een beperking, vluchtelingen met een (tijdelijke) verblijfsvergunning of mensen die al een zeer geruime tijd werkeloos zijn.

Deze mensen kunnen eventueel met behoud van uitkering bij u aan het werk zodat zij kunnen bewijzen loyale en vakvolwassen werknemers te zijn. Wij begeleiden hen bij u op de werkvloer, zodat u als werkgever hier geen omkijken naar heeft. Bij gebleken geschiktheid kan Bouwhuis de werkgeversrol vervullen en de werknemer bij u detacheren. Uw voordeel is een maatschappelijke positie voor uw bedrijf en een talentvol werknemer tegen een aantrekkelijk tarief bij u in dienst.