Innovatieve trajecten

In de afgelopen jaren zijn er diverse innovatietrajecten gestart in samenwerking met gemeenten en het UWV. Deze samenwerking was succesvol. Bijstandsgerechtigden met een afstand tot de arbeidsmarkt worden door onze gespecialiseerde jobcoaches met een stimuleringstraject begeleidt richting een waardige plek op de arbeidsmarkt. 

Een voorbeeld van een innovatief re-integratietraject is dat wij statushouders al tijdens het inburgeren naar zogenaamde leer-/werkstageplaatsen begeleiden om zo de statushouders sneller te laten integreren in het arbeidsproces. 

Door de achtergrond van de statushouders te onderzoeken ontstaat er een beeld van de mogelijkheden en daarmee de toekomst in Nederland. De inburgering wordt hier op afgestemd, net als de leer-/werkstage bij een potentiële werkgever. Na het volgen van de verplichte inburgering en het leer/werkstage project zijn de kansen voor de betreffende statushouder op de arbeidsmarkt enorm gestegen. De jobcoaches van Bouwhuis bieden de aanbieder van de stageplaats begeleiding op de werkvloer zodat de statushouder zich optimaal kan ontwikkelen binnen een voor hem of haar interessante branche.