Gemeentelijke trajecten

In het Coalitieakkoord 2015 van de Gedeputeerde Staten is: ‘Overijssel werkt!’ opgenomen. Hierin wordt gewezen op de ambitie voor het uitbereiden van werkgelegenheid en het stimuleren van sociale initiatieven vanuit de samenleving en het bedrijfsleven. 

Wij refereren graag aan de plannen van de provincie Overijssel. Het is namelijk precies de drijfveer van Bouwhuis Re-integratiediensten. Wij zien graag dat de sociale initiatieven vanuit het (regionale) bedrijfsleven leiden tot meer werkgelegenheid. 

Bouwhuis Bedrijven heeft de afgelopen jaren bemiddeld tussen verschillende gemeentes en commerciële instellingen. Uit de praktijk blijkt dat een directe samenwerking tussen die partijen niet altijd gemakkelijk is. De werkgevers zijn niet gewend aan de werkwijze van de overheid. Andersom moet de overheid ook wennen aan commerciële organisaties. Wanneer een bedrijf de ambitie heeft om duurzaam te ondernemen is het van cruciaal belang dat de samenwerking goed is met de betrokken overheidsinstanties. Bouwhuis neemt graag de verantwoordelijkheid in de samenwerking tussen overheidsinstellingen en commerciële bedrijven. Wij bemiddelen en laten mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt weer meedraaien in de maatschappij.