Gebouwbeheer & Onderhoud

Een representatieve huisvesting is het visitekaartje voor iedere onderneming. Maar in de visie van Bouwhuis Facilitair Management B.V.(Bfm) betekent het meer. 

Een passende huisvesting houdt rekening met de ambities van de organisatie, het gebouw, de inrichting, de werkplekken en de ondersteunende diensten van de organisatie. Stuk voor stuk dragen deze elementen bij aan een plezierige werksfeer, waarin de beste prestaties worden gerealiseerd.

Veel ondernemers zijn zo gefocust op hun primaire bedrijfsprocessen of core-business dat zij de belangen ten aanzien van het gebouwbeheer en onderhoud uit het oog verliezen. Dit is jammer want gedegen gebouwmanagement kan een onderneming zowel direct als indirect geld en aanzien opleveren. Bouwhuis Facilitair Management kan voor uw onderneming een facilitaire scan uitvoeren om uw facilitaire behoefte of noodzaak in kaart te brengen. Aan de hand van de uit de scan verkregen resultaten kan Bouwhuis Facilitair Management uw bedrijf vrijblijvend adviseren op welke manier u het best uw huishoudelijke dienst kunt inrichten.

Gemiddeld kan Bouwhuis Facilitair Management een besparing van 25% genereren ten aanzien van gebouwonderhoud en huishoudelijke diensten waarbij u minimaal dezelfde kwaliteit of zelfs een hoger kwaliteitsniveau mag verwachten.