Bedrijvenparkmanagement

Werkgevers op bedrijventerreinen moeten op het gebied van gebouw-, energie- en afvalbeheer, leveranciersmanagement en personeelsdiensten vaak, ieder voor zich, steeds zelf "het wiel" opnieuw uitvinden.

Bedrijvenparkmanagement biedt goede mogelijkheden om bedrijventerreinen van een hoog kwaliteitsniveau te realiseren en deze te behouden. De wensen van de betrokken bedrijven en gemeentelijke instellingen kunnen beter op elkaar worden afgestemd en uitgevoerd. Middels het inrichten van een facilitair centrum door Bouwhuis kunnen activiteiten ontplooit worden. Hierdoor wordt het genereren van inkoopvoordelen mogelijk gemaakt in bijvoorbeeld; schoonmaak, terreinbeheer, gebouwbeheer, energiebeheer, groenonderhoud.

In de visie van Bouwhuis op bedrijvenparkmanagement passen bijvoorbeeld ook items als:

  • Organisatie en / of uitvoering geven aan outplacementtrajecten;
  • Verzuimbestrijding – terugkeer of re-integratie bij ziekte of WIA;
  • In beeld brengen van vraag en aanbod op de lokale en regionale arbeidsmarkt

Op ons eigen bedrijventerrein aan de Meeleweg 4/6/8 zijn inmiddels meerdere bedrijven gevestigd. Deze bedrijven maken allen gebruik van de door Bouwhuis aangeboden faciliteiten op het gebied van gebouwen, terreinen, machines en gereedschappen, collectieve inkoop en personeelsmanagement.